OLEME AVATUD

 vöö

alates 4.jaanuarist oleme avatud tööpäevadel

6.45 – 18.15

KOOLIEELSESSE LASTEASUTUSSE VASTUVÕTU KORD AUDRU VALLAS

vöö

ARUVÄLJA LASTEAED-ALGKOOLI

Lasteaia päevakava :

7.00 – 8.30

LASTE VASTUVÕTMINE, VABA  JA INDIVIDUAALNE TEGEVUS

8.30 – 8.45

HOMMIKUSÖÖK

8.45 – 9.00

VABA TEGEVUS, SISSEJUHATUS TEGEVUSTESSE

9.00 – 10.30

TEGEVUSED

10.30 – 11.45

RIIETUMINE, ÕUESOLEK

11.45 – 12.00

ETTEVALMISTUS LÕUNAKS

12.00 – 12.30

LÕUNASÖÖK

12.30 – 15.00

ETTEVALMISTUS PUHKEAJAKS, PUHKEAEG

15.00 – 15.15

ÄRATUS, RIIETUMINE

15.15 – 15.30

EINE

15.30 – 18.00

VABA TEGEVUS TOAS VÕI ÕUES

vöö

 Lastevanemad  ja õpetajad ootavad lasteaeda terveid lapsi .

Lapse_haigestumine       pdf

tabel on Suigu lasteaia kodulehelt:http://www.suigu.edu.ee/doc/Lapse_haigestumine.pdf

 

vöö