TERVE LAPS LASTEAEDA

vöö
Vaadata/printida saad siit:
  Terviseamet – lasteaeda tohib tuua vaid terveid lapsi

Lastevanemad  ja õpetajad ootavad lasteaeda terveid lapsi .

Lapse_haigestumine       pdf

tabel on Suigu lasteaia kodulehelt:http://www.suigu.edu.ee/doc/Lapse_haigestumine.pdf

vöö

Armsad lapsevanemad, tuletame teile meelde:

Lasteaeda tohib viia ja vastu võtta vaid terveid lapsi!     

Terviseamet

 Last, kelle terviseseisund võib kahjustada tema enda või teiste laste tervist, ei tohi lasteaednik rühma lubada, seisab sotsiaalministri määruses, mis toob ära tervisekaitsenõuded koolieelsele lasteasutusele.

  • Üheks selgeks haigustunnuseks on palavik, mille alusel võib keelduda lapse vastuvõtmisest lasteasutusse. Kui lasteaia personal märkab, et vanem püüab sageli “sokutada” lasteaeda haiget last, siis tuleks pöörduda sotsiaaltöötaja poole põhjuste väljaselgitamiseks, teatab terviseamet.

  • Teiseks probleemiks on “süütud” ravimid nagu köhamikstuurid või nohutilgad, mida vanemad lastele kaasa panevad sooviga, et lasteaia õpetaja neid päeval lastele annaks. Vanemad kipuvad unustama, et lasteasutus ei ole haigla. Erandeid võib teha vaid krooniliste haigustega laste puhul (nt suhkruhaigus või muu, mis ei ohusta teiste laste tervist), mil lasteasutuse töötaja võib anda lapsele arsti määratud annuses ravimeid, aga seda üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga. Haigeid lapsi ravitakse kodus või selleks ettenähtud asutuses.

  • On ka selliseid vanemaid, kellele ei meeldi, et nende laps iga ilmaga õue viiakse. Siinkohal tuletab terviseamet meelde, et terved lapsed peavad viibima iga päev sõltuvalt ilmastikutingimustest 1–2 korda õues. Laste õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest ehk tegelikult toimivast välisõhu temperatuurist. Õues viibimine annab lastele suurema liikumisvabaduse, mis on oluline nende füüsilise ja psüühilise arengu tagamiseks, lisaks karastamisprotseduurid, mille osatähtsust terve lapse kasvatamisel ei tohi alahinnata.

Terviseamet kesk@terviseamet.ee

Artikkel Eesti Päevalehest 31. oktoober 2011 12:49

vöö