KOOLI JA LASTEAIA TUTVUSTUS

Meie  lasteaia lühikirjeldus ja eripära.
vöö

Jõõpre Kool Aruväja Lasteaed on Audru valla haldusalas tegutsev haridusasutus. Asukohaga Ahaste küla, Audru vald, 88304 Pärnumaa. Ahaste küla asub Pärnust 22 km kaugusel ja valla keskusest, Audru alevikust, 14 km kaugusel.

Lasteaed tähistas aastal 2014 a. oma  20 juubelit

Lasteaed asub Pärnu- Lihula mnt. ääres. Lastel on võimalik viibida õues, jalutada
looduses. Tutvuda kodukoha maaelu- ja  töödega, õppida tundma taimi ja loomi. Lastele on olemas muruga mänguväljak, mis on piiratud aiaga ja asfalteeritud mänguväljak samuti murukattega sportimisväljak. Lastega on võimalus jalutada ka lähedal asuvas parkmetsas. Õueala on piiratud piirdeaiaga.
See kõik loob mitmekülgseid lisavõimalusi järgmiste õppekasvatustegevuste
läbiviimiseks:
praktiline looduse tundmaõppimine;
välisporditegevuste arendamine;
õppekäikude korraldamine;
õuetundide läbiviimine;
keskkonnateadliku käitumise kujundamine.

Ajaloost:
(Praeguse Aruvälja Lasteaed- Algkooli  piirkonda Soevasse asutati kool 1765.a. Kool töötas talumajades ja hiljem üürimajas. 1936.a. valmis uus Soeva Algkooli hoone, kus praegu asub  rahvamaja. Kool töötas selles majas kuni 1965.aastani, mil väidetavalt õpilaste arvu vähesusega kool suleti.
1986.aastal taasavati kool “Kalevipoja” kolhoosi ruumides. Õpilased olid kantud Audru Keskkooli nimekirja. 1988/89 õppeaastal kolis kool rahvamaja ruumidesse, mis oli endise Soeva Algkooli hoone. Sellest aastast alates kandis kool Aruvälja Algkooli nime.
1993.a.asub kool taas “Kalevipoja┝ kolhoosi kontori ruumidesse. Ümberkolimise põhjuseks oli võimalus saada suurematesse ruumidesse ja ka söökla käikurakendamise võimalus. Alates 1990/91 õppeaastast muudeti kool 5-klassiliseks ja sealt edasi 6-klassiliseks. 6-klassilisena töötas kool kuni 2000/2001 õppeaasta lõpuni. 2001/2002 õ-a. jätkas
kool tööd 4-klassilise algkoolina.
2003/2004 aasta oli meie kooli ajaloos suurte muutuste aeg. Juunis alustati maja
renoveerimistöödega, mille tulemusena oli võimalik tuua samasse majja ka lasteaed ja jätkatakse tööd Aruvälja Lasteaed-Algkoolina.)

2015a. 1.septembril kooliosa suleti ja lasteaia osa jätkas Jõõpre kooli alluvuses. Nimeks sai Jõõpre kool Aruvälja lasteaaed.

vöö

Tugiteenuseid osutavad valla psühholoog ja sotsiaalpedagoog ning logopeed.

Aruvälja Lasteaial on oma  sümbol:   KARU MATU:karu

 

vöö