AASTA TEEMA. ÕPPEAASTA ÜLDEESMÄRK. TEGEVUSKAVA.

Aasta teema:
” Ole ikka virk ja kraps ,
terve lasteaia laps “  .

vöö

Eesmärk :

Laps tunnetab, mõistab ja teab milline on tervislik eluviis.

Aruvälja Lasteaed Algkooli lasteaia 2015 – 2016 õ.a. II poolaasta TEGEVUSKAVAD:

JAANUAR 2016

VEEBRUARI NÄDALAKAVA