KOOLI AJALUGU, juubelileht

Ajalugu
vöö


Vaata kooli 225. aastapäevaks välja antud ajalehte.

Aruvalja kool-1     Aruvalja kool-2

Aruvalja kool-3      Aruvalja kool-4

vöö

Praeguse Aruvälja Lasteaed-Algkooli piirkonda Soevasse asutati kool 1765.a. Kool töötas talumajades ja  hiljem üürimajades. 1936. a. valmis uus Soeva Algkooli hoone, kus praegu asub rahvamaja. Kool töötas selles majas kuni 1965. aastani mil väidetavalt õpilaste arvu vähesuse tõttu kool suleti.1986. aastal avati kool taas Kalevipoja kolhoosi ruumides. Õpilased olid kantud Audru Keskkooli nimekirja.

1888/89 õppeaastal kolis kool rahvamaja ruumidesse, mis oli endise Soeva Algkooli hoone. Sellest aastast alates kandis kool Aruvälja Algkooli nime.

1993.a.asub kool taas “Kalevipoja” kolhoosi kontori ruumidesse. Ümberkolimise põhjuseks oli võimalus saada suurematesse ruumidesse ja ka söökla käikurakendamise võimalus. Alates 1990/91 õppeaastast muudeti kool 5-klassiliseks ja sealt edasi 6-klassiliseks. 6-klassilisena töötas kool kuni 2000/2001 õppeaasta lõpuni. 2001/2002 õ.-a. jätkas kool nüüd 4-klassilise algkoolina.

2003/2004 õppeaastast alates jätkatakse tööd Aruvälja Lasteaed-Algkoolina.

Tegevuspiirkond haarab Audru valla Soeva, Ahaste, Aruvälja, Põhara, Kärbu ja osaliselt Kihlepa  küla.

vöö

 vöö